Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s.

Základní škola

Naše škola bývá označována za soukromou. Není tomu tak, a vlastně nikdy ani nebylo. Škola nevytváří žádný zisk, případné výnosy z doplňkových činností musí být použity pro cíle školy. V podstatě lze říct, že škola patří nám – dětem, rodičům a učitelům. Patří ale i každému, kdo naši školu považuje za součást města a jeho života. Chceme být školou otevřenou veřejnosti, neboť výchova a vzdělávání je pro společnost nejdůležitější. „Být šťasten sám a jiné blažiti, to je hlavní úděl člověka“, řekl kdysi Bernard Bolzano. Jeho slova si pedagogický tým vybral jako motto pro svou práci.

Školící středisko (kurzy a školení informačních technologií a jazyků)

Většina firem i institucí dnes již chápe používání informačních technologií (dále jen IT) jako nutnou podmínku svého fungování. Nákladné finanční investice do technického i programováho vybavení se však stávají zbytečnými pokud zaměstnanci-uživatelé nemají odpovídající znalosti a zkušenosti. Naše školící středisko proto nabízí řešení které zvýšuje IT kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců v potřebných oblastech a umožňuje tak jejich lepší pracovní uplatnění, produktivitu práce a využití vynaložených prostředků.

Pronájem prostor (tělocvična, kinosál, PC učebna, multimediální učebna, ...)

jeden 5-lůžkový pokoj, pět 4-lůžkových pokojů, WC a sprchy společné na patře, dva 2-lůžkové pokoje se společným WC a sprchou, jeden pokoj s bezbariérovým přístupem pro tělesně postiženou osobu a jejího průvodce, přednáškový sál s kapacitou 60 míst a projekční technikou, menší tělocvična, učebny, počítačová učebna.

Internet klub (veřejně přístupný internet

Otevírací doba: 16:30 - 18:30 v pracovní dny.

ECDL - cesta k multimediální výuce (2010) Bolzanova kreativní škola (2010) Bolzanova barevná škola (2008) Multifunkční vzdělávací zařízení (2007) Rozvoj čtenářské gramotnosti (2014) Dovednosti dětí v přír. a tech. předmětech ECDL ve výuce jazyků (2013) Tábor očima dětí - Multimedial web (2005)